..Rzymskokatolicka Parafia.. ..Świętego Jana Chrzciciela.. ...............w Giławach...............

Parafia GiławyFacebook
Wielki Post 2024
Parafia Giławy
 

11 lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Światowy Dzień Chorego
Specjalne celebracje udzielania
Sakramentu Namaszczenia Chorych:
 
3 II 2024 r. (sobota) od godz. 11.00 - podczas odwiedzin Chorych Parafian w domu;

11 II 2024 r.  (niedziela) godz. 8.30 - Msza św. w kościele parafialnym dla chorych, 
którzy bez uszczerbku na zdrowiu mogą dotrzeć do świątyni,
oraz dla wszystkich doświadczających słabości;

Błogosławieństwa:
Święto Matki Boskiej Gromnicznej - Szkoła językowa Skrivanek
* 2 lutego - piątek - Święto Ofiarowania Pańskiego (Ludowa nazwa: Matki Bożej Gromnicznej)
Obrzęd błogosławieństwa gromic - Msza św. godz. 10.30
/////
* 3 lutego - sobota - Wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i Męczennika
Patron osób chorych na gardło - Obrzęd błogosławieństwa gardeł - Msza św. godz. 10.30
/////
4 lutego - niedziela - Wspomnienie św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy
Obrzęd błogosławieństwa chleba - podczas niedzielnej liturgii


Odwiedziny duszpasterskie
"K o l ę d a     2 0 2 4"
Parafia Giławy

Plan odwiedzin duszpasterskich:
4 stycznia – czwartek – od godz. 13.00 – Gąsiorowo;
5 stycznia – piątek – od godz. 13.00 – chorzy; Rusek Wielki – Kolonie;
6 stycznia – sobota – od godz. 13.00 – Nerwik;
11 stycznia – czwartek – od godz. 15.00 – Giławy wieś (droga do kościoła i na cmentarz);
12 stycznia – piątek – od godz. 15.00 – Giławy wieś (wzdłuż asfaltu);
13 stycznia – sobota – od godz. 11.00 - Rusek Wielki;
16 stycznia – wtorek – od godz. 13.00 – Klucznik; Podlazy;
#  18 stycznia – czwartek – od godz. 13.00 – Giławy Kolonie;
19 stycznia – piątek – od godz. 13.00 – Groszkowo; Zaborowo;
20 stycznia – sobota – od godz. 11.00 – Mycielin; Rusek Mały;
# 23 stycznia - wtorek - od. godz. 16.30 - zgłoszone dodatkowo rodziny;
Plan odwiedzin duszpasterskich - Parafia Świętego Józefa w Zabrzegu
* Proszę o udział w miarę możliwości całą rodzinę.
* Należy przygotować stół przykryty białym obrusem, krzyż, świece.
* Warto też pamiętać o oznaczeniu drzwi kredą oraz o pobłogosławionej wodzie.
* Pamiętajmy o istotnych zasadach sanitarnych.
* Jeśli jakąś rodzina z różnych przyczyn (np. choroba, infekcja, zdarzenia losowe) nie będzie mogła przyjąć w zaproponowanym terminie proszę o wcześniejszą informację. Można ustalić inny, dogodny czas.
* Zapraszam do rozmów o Parafii, można będzie także zarezerwować intencję mszalną.
* Możliwe są pewne zmiany ze względu na warunki atmosferyczne.
* Bieżące informacje podczas ogłoszeń w kościele.


Parafia Giławy
  Uroczystość Objawienia Pańskiego 2024  
6 stycznia 2024 r. (sobota)


Nowy Rok 2024 bieży (najzdrowszego!!!),
Mędrcy ze Wschodu też, a i wizyta duszpasterska również... Czuwajcie!
Wasz Duszpasterz

Parafia Giławy
        Narodzenie Pańskie 2023        
24/25/26 grudnia 2023 r. (niedziela/poniedziałek/wtorek)


Parafia Giławy - 23/24 grudnia 2023 r.

ADWENT 2023

  Wieniec adwentowy 2023 - kościół w Giławach
 Msze św. roratnie ku czci NMP Jutrzenki 
adwentowe środy - godz. 7.00
 Adwentowe Dni Spowiedzi 

23/24 grudnia 2023 r. (sobota-niedziela)

 Świece "Wgilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2023"  

(cegiełka na cele charytatywne Caritas Polska)
 Opłatki Wigilijne 

(cegiełka na cele charytatywne Parafii)


Dostępne w kościele oraz w kancelarii parafialnej

Zbiórka "elektrośmieci" !!!
Parafia Giławy - Sołectwo Giławy - Stowarzyszenie "Pro Misso" 
Zbieramy do 1 grudnia (piątek) do godz. 10.00 w Giławach - plac w centrum wsi (obok przystanku szkolnego)
Zbiórka elektrośmieci na pomoc misjom – Dominikanie Jarosław

ZOSTAŃ PATRONEM I DARCZYŃCĄ POLSKICH MISJONARZY
I ZGROMADZENIA SIÓSTR MB LORETAŃSKIEJ

(dochód z utylizacji "elektrośmieci" zostanie przekazany na wsparcie misjonarzy)

17 listopada (piątek) 2023 r. - Odpust drugorzędny w Parafii w Giławach
św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy

 /// Msza św. godz. 10.30 /// Nabożeństwo eucharystyczne (po Mszy św.) /// Litania do św. Elżbiety ///

Św. Elżbieta Węgierska. Księżniczka, która karmiła biedaków | Stacja7.pl
Modlitwa za wstawiennictwem św. Elżbiety Węgierskiej
Miłosierny Boże, święta Elżbieta, wierna naśladowczyni świętego Franciszka, jaśniejąca wzniosłymi cnotami,
umiłowała Ciebie całym sercem, a w bliźnich widziała samego Chrystusa;
prosimy przez jej wstawiennictwo o łaskę naśladowania jej w doskonałej miłości Boga i bliźniego, pokucie i zapomnieniu o sobie,
byśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów, wzrost w cnotach, czystość duszy i pokój i dojść do zjednoczenia z Tobą w Ojczyźnie niebieskiej.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Parafia Giławy - 1/2 listopada (środa/czwartek) 2023 r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych


Wypominki 2023/2024
Nabożeństwo za Zmarłych w Parafii Giławy
* 1 listopada - środa - po Mszy św. o godz. 8.30;
* 2 listopada - czwartek - po Mszy św. o godz. 10.30;
* 3-4-6-7-8 listopada - piątek/sobota/poniedziałek/wtorek/środa - po Mszy św. o godz. 16.00;
* 5 listopada - niedziela - po Mszy św. o godz. 8.30 i 10.30;
* Listopad 2023 - Czerwiec 2024 - osiem ostatnich niedziel miesiąca - podczas Mszy św.;

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci.

 
Zapraszamy do pomocy
 28 października (sobota) od godz. 10.00
wspólne sprzątanie cmentarza w Giławach 

Na zdjęciu: cmentarz parafialny w Giławach: grób ks. Józefa Klaperskiegi i Jego rodziców (donatorów ziem na cele sakralne).
W ramach współodpowiedzialności za miejsce pochówku naszych bliskich zadbajmy wspólnie o porządek i czystość na cmentarzu. Przydadzą się narzędzia (grabnie, sekatory, worki itp.) i...każde chętne ręce.
Warto przypomnieć, że Administrator cmentarza w Giławach nie pobiera żadnych opłat np. za dzierżawę, wywóz śmieci, ubezpieczenie osób, pielęgnację zieleni, drzew czy utrzymanie porządku.

Zadbajmy zatem w te dni wspólnie o czystość na cmentarzu.